Principal Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty

Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty

5.0 / 0
1 comment
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
Atomowe nawyki to prosta, sprawdzona metoda kształtowania dobrych nawyków i wyzbywania się złych manier.
Fundamentem książki jest model nawyków składający się z czterech kroków (wskazówka, pragnienie, reakcja i nagroda) oraz czterech praw zmiany zachowania, które z tych kroków wynikają.
Przedstawione przeze mnie założenia stanowią zintegrowany model bazujący na naukach kognitywnych i behawioralnych. Moim zdaniem jest to jeden z pierwszych modeli ludzkiego zachowania, który uwzględnia wpływ na nawyki zarówno bodźców zewnętrznych, jak i wewnętrznych emocji. Choć niektóre terminy mogą być ci znane, jestem przekonany, iż szczegóły – oraz zastosowanie czterech praw zmiany zachowania – wskażą ci nowe podejście do nawyków.
Año:
2019
Editorial:
Galaktyka
Idioma:
polish
ISBN 10:
8375797529
ISBN 13:
9788375797527
Archivo:
RAR, 3.57 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
polish, 2019
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos!