Principal Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach

Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach

¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
W swojej nowej książce Piotr Szumlewicz pokazuje mechanizmy rządzące polskimi mediami. Wielkie pranie mózgów to zbiór błyskotliwych, świetnie napisanych felietonów. Każdy dotyczy innego aspektu funkcjonowania mediów.
Autor odsłania pustkę świata, który szczegółowo zbadał od wewnątrz. Piętnuje brak wiedzy znanych dziennikarzy i obnaża głupotę celebrytów namaszczonych przez zaprzyjaźnione media. Przedstawia świat dziennikarski jako autorytarną, bezrefleksyjną władzę, która tępi krytyczne myślenie, wypiera z debaty publicznej kluczowe tematy, reprodukuje i umacnia najbardziej szkodliwe stereotypy. Książka z jednej strony stanowi odważną krytykę polskiego dziennikarstwa, a z drugiej jest przenikliwą analizą wpływu mediów na świadomość społeczną.
Año:
2015
Edición:
1
Editorial:
Czarna Owca
Idioma:
polish
ISBN 10:
8380151631
ISBN 13:
9788380151635
Archivo:
EPUB, 1.57 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
polish, 2015
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

¡Comienza tu viaje al mundo de los conocimientos!

Términos más frecuentes